polecenia systemu windows

Wyszanów « Podzamcze Obwód II

Temat: Jak podglądać rozmowy na gg Help!!!
...MKDIR Tworzy katalog. MODE Konfiguruje urządzenia systemowe. MORE Wyświetla informacje ekran po ekranie. MOVE Przenosi jeden lub wiele plików z jednego katalogu do drugiego. PATH Wyświetla lub ustawia ścieżkę przeszukiwania dla plików wykonywalnych. PAUSE Wstrzymuje przetwarzanie pliku wsadowego i wyświetla komunikat. POPD Przywraca katalog zapisany przez PUSHD. PRINT Drukuje plik tekstowy. PROMPT Zmienia znak zachęty wiersza polecenia systemu Windows. PUSHD Zapisuje bieżący katalog, a następnie zamienia go. RD Usuwa katalog. RECOVER Odzyskuje możliwe do odczytania informacje z uszkodzonego dysku. REM Oznacza komentarze w pliku wsadowym lub pliku CONFIG.SYS. REN Zmienia nazwę pliku lub plików. RENAME Zmienia nazwę pliku lub plików. REPLACE Zamienia pliki. RMDIR Usuwa katalog. SET Wyświetla, ustawia lub usuwa zmienne środowiskowe systemu Windows....
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=59193Temat: Reorganizacja skrótów klawiaturowych Pozostałości po sterownikach ?
Szczerze ? Nie zrozumialem prawie nic Moglbys podpowiedziec ? Cyt: "Aby wyłączyć wszystkie klawisze skrótów systemu Windows, zapisz poniższy tekst w skrypcie REGINI o nazwie Disable_wins.ini. Uruchom skrypt z wiersza polecenia systemu Windows NT. Na przykład w wierszu polecenia C:\users\default> wpisz regini disable_wins.ini. Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zostały uwzględnione. " O co w tym chodzi ? Mam zrobic plik tekstowy wkleic to i zapisac pod rzszerzeniem *.ini a nastepnie co ? Troche to zagmatwane
Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=100001


Temat: Instalowanie Konsoli odzyskiwania
...ENTER. Aby uzyskać informacje o określonym poleceniu, wpisz polecenie help nazwa_polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER. 6. Aby zamknąć Konsolę odzyskiwania i ponownie uruchomić komputer, wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Powrót na górę Powrót na górę Korzystanie z wiersza polecenia Konsoli odzyskiwania Gdy korzystasz z Konsoli odzyskiwania, pracujesz w specjalnym wierszu polecenia, a nie w zwykłym wierszu polecenia systemu Windows. Konsola odzyskiwania ma swój własny interpreter poleceń. Aby uaktywnić ten interpreter poleceń, Konsola odzyskiwania monituje o wpisanie hasła administratora (administratora komputera lokalnego, a nie domeny). Po uruchomieniu Konsoli odzyskiwania dostępna jest opcja naciśnięcia klawisza F6 w celu zainstalowania sterownika SCSI lub RAID innej firmy, na wypadek, gdyby taki sterownik był wymagany do uzyskania...
Źródło: softland.org.pl/index.php?showtopic=46054


Temat: Komendy DOS'a
...przeszukiwania dla plikć‚Â‟???w wykonywalnych. PAUSE    Wstrzymuje przetwarzanie pliku wsadowego i wyć‚Â‟?ć‚‚?wietla komunikat. POPD     Przywraca katalog zapisany przez PUSHD. PRINT    Drukuje plik tekstowy. PROMPT   Zmienia znak zach??ć‚‚?ty wiersza polecenia systemu Windows. PUSHD    Zapisuje bieć‚Â‟?????ć‚‚?cy katalog, a nast??ć‚‚?pnie zamienia go. RD       Usuwa katalog. RECOVER  Odzyskuje moć‚Â‟???liwe do odczytania informacje z uszkodzonego dysku. REM      Oznacza komentarze w pliku wsadowym lub pliku CONFIG.SYS. REN      Zmienia...
Źródło: qlinkz.com/viewtopic.php?t=20924


Temat: Porady komputerowe
1. Wyłącz Przywracanie systemu: PPM na ikonę Mój komputer >> Właściwości >> karta Przywracanie systemu >> zaznacz Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach 2. Wejdź w tryb awaryjny z wierszem polecenia systemu Windows: restart >> naciskaj klawisz F8, aż pojawi ci się lista opcji do wyboru >> wybierz Tryb awaryjny z wierszem polecenia 3. Wpisz: rmdir C: esycled 4. Restart kompa: shutdown -r -t 0 Sprobuj tego. Znalezione na dobreprogramy Ogolnie ten temat moze pomoc http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=285915
Źródło: lfc.pl/forum/viewtopic.php?t=1865


Temat: Wiersz poleceń - problem
...Przenosi jeden lub wiele plik˘w z jednego katalogu do drugiego. OPENFILES Wy˜wietla pliki otwarte przez uÄźytkownik˘w zdalnych dla udziaˆu plik˘w. PATH Wy˜wietla lub ustawia ˜cieÄźkŠ przeszukiwania dla plik˘w wykonywalnych. PAUSE Wstrzymuje przetwarzanie pliku wsadowego i wy˜wietla komunikat. POPD Przywraca katalog zapisany przez PUSHD. PRINT Drukuje plik tekstowy. PROMPT Zmienia znak zachŠty wiersza polecenia systemu Windows. PUSHD Zapisuje bieÄźĄcy katalog, a nastŠpnie zamienia go. RD Usuwa katalog. RECOVER Odzyskuje moÄźliwe do odczytania informacje z uszkodzonego dysku. REM Oznacza komentarze w pliku wsadowym lub pliku CONFIG.SYS. REN Zmienia nazwŠ pliku lub plik˘w. RENAME Zmienia nazwŠ pliku lub plik˘w. REPLACE Zamienia pliki. RMDIR Usuwa katalog. ROBOCOPY Zaawansowane narzŠdzie do kopiowania plik˘w i...
Źródło: forum.purepc.pl/index.php?showtopic=324594


Temat: Wiersz polecenia - komendy
...Console (WIN) Debug - program testujący i edytujący narzędzia. Defrag - Defragmentacja dysku. Del - Usuwa pliki. Diantz - Aplikacja do kompresowania. Dir - Wyświetla listę katalogów i plików znajdujących się w danym folderze Diskcomp - Porównuje zawartość dwóch dyskietek. Dickcopy - Kopiuje dyskietkę, na druga dyskietkę. DiskPart - Program do zarządzania dyskami, partycjami. Doskey - Edytuje wiersze polecenia, ponownie wywołuje polecenia systemu Windows XP i tworzy makra. Driverquery - Wyświetlenie listy zainstalowanych sterowników urządzeń. Dxdiag - Diagnostyka DirectX. E Edlin - Wierszowy edytor tekstu. Echo - Wyświetla komunikaty lub włącza i wyłącza wyświetlanie poleceń. Endlocal - Sprawia, że zmiany środowiska w pliku wsadowym nie będą lokalne. Erase - Usuwa pliki lub foldery. Eventcreate - Tworzenie niestandardowego identyfikatora i...
Źródło: forumpc.pl/index.php?showtopic=83723img
\